Καλλιεργητικές Πρακτικές

Bio Net West Hellas > Καλλιεργητικές Πρακτικές
Καλλιεργητικές Πρακτικές

Καλλιεργητικές Πρακτικές

Οι εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές:

Βασίζονται στην σύνδεση του  παραδοσιακού τρόπου παραγωγής με την σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Στοχεύουν στην δημιουργία ισχυρών & υγιών φυτών & ζώων μέσα σε ένα υγιές  περιβάλλον.

Μηδενική χρήση χημικών. Αποφυγή όλων των μορφών ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ελαχιστοποίηση των γεωργικών εφοδίων που προέρχονται από τρίτους.

Αξιοποίηση του 100% των υπολειμμάτων  των καλλιεργειών και των ζωϊκών οργανικών αποβλήτων, για την παραγωγή υψηλής λιπαντικής αξίας «κομπόστ».

Εφαρμογή χλωρής λίπανσης,  αμειψισποράς και κοινής καλλιέργειας φυτών, με σεβασμό και θετική αξιοποίηση των φυσικών οικολογικών ισορροπιών, ώστε να μειώνονται (μέχρι μηδενισμού τους) οι απαιτούμενες εισροές.

Μείωση στο ελάχιστο των αναγκών σε ενέργεια και στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες, κλπ ) για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των ενεργειακών αναγκών.

Εξασφάλιση στα εκτρεφόμενα ζώα, συνθηκών ζωής τέτοιων που επιτρέπουν την ανάπτυξη των βασικών πλευρών της έμφυτης συμπεριφοράς τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο