Το όραμα μας

Bio Net West Hellas > Το όραμα μας
το όραμα μας

Σχετικά με Εμάς

Το Όραμα της Bio Net West Hellas

Με την εφαρμογή της  Βιολογικής Γεωργίας οραματιζόμαστε να αναπτύξουμε ένα σφαιρικό σύστημα γεωργικής παραγωγής (φυτικών και ζωικών προϊόντων) με κύριο σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας χωρίς την χρησιμοποίησης αγροχημικών, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, ορμονών και αντιβιοτικών με στόχο την αποκατάσταση και διατήρηση των βιολογικών ισορροπιών μέσα στα πλαίσια των εκμεταλλεύσεων και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

θεωρείται σαν το Natural Park of Greece, λόγω της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της που έχει παραμείνει στο μεγαλύτερο βαθμό απείραχτη, λόγω της ελάχιστης βιομηχανικής ανάπτυξης και της ελάχιστης ανάπτυξη μορφών μαζικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Το ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Ελλάδας, που το συνθέτουν οι ορεινοί όγκοι της, οι βαθιές χαραδρώσεις των ποταμών, οι μεγάλες & μικρές λίμνες και οι μεγάλες λιμνοθάλασσες της, χαρακτηρίζεται από πλούσια οικοσυστήματα σπάνιας οικολογικής αξίας. Οι μεγάλες λιμνοθάλασσες στις εκβολές των πολυάριθμων ποταμών της περιοχής και οι πολυάριθμες λίμνες της, αποτελούν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων της Μεσογείου.

το όραμα μας

Κεντρική μας φιλοσοφία

Ο χώρος στον οποίο ζούμε αποτελεί μία φυσική-πολιτιστική ενότητα, μέσα στην οποία καλούμαστε να εντάξουμε και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε την φύση σαν εργαλείο για την ικανοποίηση των ανθρώπινων επιθυμιών.

Κύριο μέλημα μας

H επίτευξη της υγείας και της ανθεκτικότητας  των φυτών και των ζώων, που προέρχεται από την εφαρμογή ενός κλειστού κυκλώματος παραγωγής με την χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν μικρότερου όγκου εισροών 

Κεντρικός σκοπός μας

Η  παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας & ποιότητας, προτάσσοντας την διαφύλαξη του φυσικού πλούτου & της οικολογικής βιωσιμότητας, επιδιώκοντας την διατήρηση σταθερής οικονομικής, κοινωνικής & πολιτιστικής ευημερίας των παραγωγών-μελών μας.

Επιθυμία μας

Να προσφέρουμε αυθεντικά τρόφιμα με παραδοσιακές γεύσεις της Μεσογείου που μένουν αξέχαστες, απαλλαγμένα εντελώς από κάθε είδους χημικά υπολείμματα, χωρίς Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των καταναλωτών και προστατεύοντας το περιβάλλον από την χημική & γενετική μόλυνση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο