Στόχος του Organic Way

Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος, είναι η αξιολόγηση και αξιοποίηση για εμπορική βιολογική καλλιέργεια νέων Ελληνικών υβριδίων κολοκυθιού με επιθυμητά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως με ανθεκτικότητα στις κυριότερες ασθένειες των κολοκυθοειδών που είναι οι ιώσεις και ωίδιο.

Συνεργασίες

Για την υλοποίηση του εν λόγω έργου έχει συσταθεί Επιχειρησιακή Ομάδα αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη:

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ–ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (που είναι και ο Συντονιστής Φορέας) 
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕΣ ΑΕ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Α. Σ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
 • Α.Σ.ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
 • ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α.Ε (επιχείρηση παραγωγής & εμπορίας σπόρων)

Σχέδιο Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης από την Επιχειρησιακή Ομάδα, στοχεύει μέσω της αξιοποίησης  σχετικά πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων (πρόσφατα δημιουργημένα νέα Ελληνικά Υβρίδια Κολοκυθιού από το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών), στην βελτίωση της παραγωγικότητας των Ελληνικών βιολογικών κολοκυθιών, με παράλληλη μείωση της εξάρτησης των Ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις εισαγωγές εισαγόμενων σπόρων υβριδίων κολοκυθιού.

Οι ιολογικές προσβολές των κολοκυνθοειδών ,που έχουν αυξηθεί επικίνδυνα σε όλες τις παραγωγικές περιοχές της χώρας μας αποτελούν πολύ μεγάλο και συνήθως τεχνικά μη αντιμετωπίσιμο πρόβλημα στην καλλιέργεια του κολοκυθιού. Έτσι σε θερμές κυρίως περιόδους που ευνοείται η αύξηση του πληθυσμού των αφίδων και του αλευρώδη και κατά συνέπεια η διάδοση των ιών , οι έντονες ιολογικές προσβολές που σημειώνονται εκμηδενίζουν την παραγωγή.

Για το λόγο αυτό την τελευταία δεκαετία οι ερευνητικές δραστηριότητες των επιστημόνων που συμμετέχουν στην Επιχειρησιακή Ομάδα, έχει εστιαστεί στην επιλογή και βελτίωση γονότυπων και στη δημιουργία υβριδίων με ανεκτικότητα στις ιώσεις.

Η κεντρική ιδέα που πραγματοποιείται το 3ετές Σχέδιο Δράσης, αναφέρεται στην πιλοτική καλλιέργεια των δημιουργηθέντων υβριδίων κολοκυθιού , σε αγροκτήματα βιοκαλλιεργητών σε διάφορες περιοχές , ώστε να διαπιστωθεί η συμπεριφορά των φυτών σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες στης χώρας μας. 

Η πιλοτική καλλιέργεια ,αξιολόγηση και επιλογή υβριδίων με ανεκτικότητα στις ασθένειες σε διάφορες περιοχές τις χώρας θα οδηγήσει σε σταδιακή μετάβαση της υφιστάμενης κατάστασης στην καλλιέργεια κηπευτικών. Συγκεκριμένα θα γίνουν αξιολογήσεις μεγάλης κλίμακας σε πιλοτικές καλλιέργειες στην Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο από τους συνεργαζόμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς και το Πανεπιστήμιο Πατρών έτσι ώστε να επιλεγούν τα υβρίδια που θα δώσουν την υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

Η αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων υβριδίων, ανεκτικών στις ασθένειες , και η ευρεία χρήση τους στην Ελλάδα αποτελεί καινοτομία που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας δεδομένου ότι το 100% του σπόρου των υβριδίων λαχανικών που καλλιεργείται στη χώρα μας είναι υβρίδια εισαγωγής από διάφορες χώρες.

Ας σημειωθεί ότι πολύ συχνά η αποδοτικότητα των υβριδίων εισαγωγής στις ελληνικές συνθήκες με το ιδιαίτερα ξηροθερμικό κλίμα το καλοκαίρι είναι πολύ χαμηλή και συχνά παρουσιάζουν αυξημένες προσβολές από ασθένειες. Η  διάδοση και χρήση των νέων  ελληνικών υβριδίων στις καλλιέργειες στην χώρα μας θα συνεισφέρει στην αντιστροφή της κυρίαρχης τάσης των υβριδίων εισαγωγής στην Ελλάδα.

Η παραγωγή πιστοποιημένου βιολογικού σπόρου κολοκυθιού για πρώτη φορά στη χώρα μας αποτελεί επίσης καινοτόμο στοιχείο. Ας σημειωθεί σύντομα η χρήση βιολογικού σπόρου θα είναι προϋπόθεση για την πιστοποίηση βιολογικών καλλιεργειών

Organic Way

Υλοποίηση

Το πιλοτικό έργο υλοποιείται:

 • Στα θερμοκήπια του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Μεσολόγγι.
 • Στα αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας, των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολογικών Προϊόντων, στην Αιτωλοακαρνανία
 • Στα αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας, των μελών του Α.Σ. Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας, στην Δυτική Ελλάδα
 • Στα αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας, των μελών του Α.Σ. Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΑΓΡΟΣ, στην Κεντρική Μακεδονία
 • Στα αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας, των μελών του Α.Σ. Υπερτροφών Ζευγολατιού στην Πελοπόννησο.

Η δυναμικότητα & χωροταξική ευρύτητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις οποίες εφαρμόζεται το πιλοτικό έργο, εξασφαλίζει την επάρκεια για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται η τεκμηρίωση της παραγωγικότητας των βιολογικών καλλιεργειών κολοκυθιού, με την χρήση των νέων Ελληνικών υβριδίων και η διάδοση της χρήσης τους στις Ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με σημαντική βελτίωση της βιωσιμότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων βιολογικών κηπευτικών,  σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Η συμβολή του έργου στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας του κολοκυθιού θα συμβάλει, από την πλευρά της, στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιολογική καλλιέργεια  του 25% της γεωργικής γης έως το 2030.

Organic Way
Organic Way
Μετάβαση στο περιεχόμενο