Προγράμματα Προβολής Βιολογικών Προϊόντων

Bio Net West Hellas > Προγράμματα Προβολής Βιολογικών Προϊόντων

Ευρωπαϊκά & Ελληνικά Προγράμματα

Ένας από τους κύριους στόχους του Συνεταιρισμού BIO NET WEST HELLAS είναι η προβολή και προώθηση των βιολογικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας στη Διεθνή αγορά. Για την επιτυχή προβολή των βιολογικών προϊόντων αξιοποιεί Ευρωπαϊκά & Ελληνικά προγράμματα ενίσχυσης των ανάλογων δράσεων. Την τρέχουσα περίοδο υλοποιεί δύο αξιόλογα προγράμματα.

eu-project

Συντονίζει 3ετές πρόγραμμα προβολής Βιολογικών τροφίμων στην Διεθνή αγορά «Project 101046092 — EU ORGANIC. Information provision and promotion measures on organic products in South Korea, Norway and Switzerland» το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω της European Research Executive Agency (REA) . Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή των Βιολογικών τροφίμων στις αγορές της Νορβηγίας, Ελβετίας & Ν.Κορέας.

bio-west-greece

Υλοποιεί 4ετές πρόγραμμα προβολής Βιολογικών Οπωροκηπευτικών στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης «Εξωστρέφεια- Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή των Βιολογικών Οπωροκηπευτικών της Δυτικής Ελλάδας σε χώρες της ΕΕ (Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο).

Μετάβαση στο περιεχόμενο