Ποιοι Είμαστε

Bio Net West Hellas > Ποιοι Είμαστε
Ποιοι Είμαστε Bio Net West Hellas

Σχετικά με Εμάς

Γνωρίστε την Bio Net West Hellas

Η Βio Net West Hellas είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή ομάδα παραγωγών βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Μέσα σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, σε μια περιοχή που καλείται το "Φυσικό Πάρκο της Ελλάδας", δραστηριοποιούνται οι βιοκαλλιεργητές της Αγροπεριβαλλοντικής Ομάδας, οι οποίοι συνδυάζουν την καλλιέργεια της γης με την εκτροφή των ζώων.

Περισσότεροι από 200  μικρές, οικογενειακού τύπου, βιολογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με σεβασμό προς την φύση και με βαθιά οικολογική συνείδηση, χρησιμοποιώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, παράγουν προϊόντα ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε μορφής χημικά .

Τα κύρια βιολογικά προϊόντα μας είναι:

Ελιές & ελαιόλαδο

Κρασί

Τα παραγόμενα βιολογικά προϊόντα επεξεργάζονται, τυποποιούνται & συσκευάζονται σε σύγχρονες μονάδες που διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα τους. Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού. Όλες οι μονάδες εφαρμόζουν κατά την λειτουργία τους & πιστοποιούνται με βάση τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας ISO 22000, BRC & IFS.

Η βιολογική καλλιέργεια σε συνδυασμό με την βιολογική εκτροφή των ζώων στα οικολογικά (βιολογικά ) αγροκτήματα γίνεται με βάση τα πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας και βιολογικής εκτροφής των ζώων που έχει καθορίσει η Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας τα οποία είναι σύμφωνα με τις αρχές της IFOAM και τον  Κανονισμό (ΕK) 848/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών εφαρμόζει βιοδυναμικές καλλιεργητικές πρακτικές σύμφωνα με το πρότυπο DEMETER.

Όλοι οι παραγωγοί μας πιστοποιούνται για τον βιολογικό τρόπο παραγωγής των προϊόντων τους, ενώ οι παραγωγοί των οπωροκηπευτικών πιστοποιούνται επιπλέον με βάση το πρότυπο GLOBALGAP για την ορθή  περιβαλλοντική διαχείριση των καλλιεργειών τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων προϊόντων, εξάγεται σε χώρες της Βόρειας & Κεντρικής Ευρώπης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο