Στόχος του LyoBioFood

Κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει την παγκόσμια αγορά τροφίμων σήμερα, είναι η αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα ασφαλή με υψηλή διατροφική αξία.
Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου, εγχώριας τεχνογνωσίας για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας και αυξημένου χρόνου διάθεσης, αποξηραμένων βιολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων, μέσω της δημιουργίας πιλοτικής μονάδας Κρυοξήρανσης (Lyophilization), μεσαίας δυναμικότητας.

LyoBioFood

Συνεργασίες

Για την υλοποίηση του εν λόγω ερευνητικού  έργου συνεργάζονται:

 • Η Πανελλήνια Ένωση Βιολογικών Προϊόντων ΑΕΣ ΑΕ (συντονιστής φορέας)
 • Ο Α.Σ.Βιοπαραγωγών Δυτικής Ελλάδας
 • Ο Α.Σ.Βιοκαλλιεργητών Ελιάς Νεοχωρίου
 • Ο Α.Σ.Υπερτροφών Ζευγολατιού
 • Η Επιχείρηση SPECIAL DEVICES
 • Η Επιχείρηση CLIMATENERGY

Η ευθύνη του Επιστημονικού Συντονισμού έχει ανατεθεί στην εταιρεία CLIMATENERGY, της οποίας τα μέλη έχουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση εμπειρία και εξειδίκευση & μεγάλη εμπειρία στις εφαρμογές ενεργειακών συστημάτων.

Η ευθύνη του Διοικητικού Συντονισμού έχει ανατεθεί στην Πανελλήνια Ένωση Βιολογικών Προϊόντων, η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραμμάτων. Η Ένωση θα συνεισφέρει σημαντικά στην διάδοση των αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις Βιολογικών Προϊόντων της χώρας μας, αλλά και στην προβολή & προώθηση των καινοτόμων Βιολογικών Προϊόντων που θα παραχθούν στην Διεθνή και στην Ελληνικά αγορά.

Στάδια Υλοποίησης

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου γίνετε σε τρία στάδια:

Διαμόρφωση της απαιτούμενης στρατηγικής διάθεσης προϊόντων, ώστε μέσω της απαιτούμενης έρευνας αγοράς & καθορισμού των ποιοτικών προδιαγραφών να καταστεί εφικτή μια οικονομοτεχνική ανάλυση για την παραγωγή, μεταποίηση & διάθεση των αποξηραμένων προϊόντων.

Σχεδιασμός & κατασκευή μονάδας Κρυοξήρανσης, με προδιαγραφές που επιτρέπουν τη βελτίωση της λειτουργίας της αλλά & τη διασφάλισης των, απαιτούμενων από την αγορά, ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποξηραμένων προϊόντων.

Πιλοτική λειτουργία της μονάδας, με αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας & των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων ώστε να καταστεί εφικτή η βελτιστοποίηση των οικονομικών & τεχνικών παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας καθώς & η απαιτούμενη ανάλυση που θα οδηγήσει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποξηραμένων βιολογικών φρούτων & την πιλοτική παραγωγή τους, έτοιμων για εμπορική διάθεση τους στην διεθνή αγορά.

Τα τελικά παραδοτέα του έργου είναι τεχνολογικής ωριμότητας 8 (TRL 8), καθώς επιδίωξη
του προτεινόμενου έργου είναι να κατασκευασθεί μονάδα Κρυοξήρανσης η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική (ήδη βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία) και η παραγωγή καινοτόμων βιολογικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας,έτοιμα για διάθεση τους στην διεθνή αγορά,

Η μονάδα Κρυοξήρανσης είναι compact με δυνατότητα εύκολης μετακίνησης & με δυνατότητα κάλυψης μέρους των αναγκών λειτουργίας της σε ενέργεια, από Φωτοβολταϊκό Πάρκο.

LyoBioFood
LyoBioFood

Πλεονεκτήματα

Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που παράγονται με την μέθοδο της Κρυοξήρανσης αφορούν στην:

 • διατήρηση της δομής, συνοχής, χρώματος, αρώματος, γεύσης, υψηλής ποιότητας, καθώς & των θρεπτικών και βιολογικά ενεργών συστατικών (βιταμίνες, αντιοξειδωτικά) σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε αντίθεση με τις συμβατικές διεργασίας θερμής ξήρανσης που καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος των βιταμινών & των αντιοξειδωτικών των φρέσκων φρούτων.
 • δυνατότητα διατήρησης του αρχικού όγκου των προϊόντων (δεν παρατηρείται συρρίκνωση – κατάρρευση της δομής)
 • ταχεία και εύκολη επαναφορά στην αρχική τους φυσική και οργανοληπτική κατάσταση
 • μακροχρόνια αποθήκευση του τρόφιμου χωρίς την ανάγκη χρήσης συντηρητικών & ψύξης.
 • μείωση του κόστους αποθήκευσης, μιας και δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις συντήρησης
 • δραστική μείωση του βάρους του μεταποιούμενου προϊόντος κατά 90% με αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στα κόστη συσκευασίας, μεταφοράς και διαχείρισης τους

Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να έχει σημαντικά & θετικά αποτελέσματα.

 • Σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Βιολογικών Φρούτων στη διεθνή αγορά, με την δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας
 • Στην ανάπτυξη ειδικής τεχνογνωσίας στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων με αντίστοιχα αποτελέσματα για το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μέσω της εμπέδωσης της διεπιστημονικής συνεργασίας
 • Στην αξιοποίηση των ποσοτήτων φρούτων (συνήθως 15-25%), που για λόγους εξωτερικής εμφάνισης, δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά σαν φρέσκα & συνήθως καταστρέφονται μετά την διαλογή τους.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο