Έρευνα – Καινοτομία – Εκπαίδευση

Bio Net West Hellas > Έρευνα – Καινοτομία – Εκπαίδευση

Ερευνητικά Έργα

Ο Συνεταιρισμός ΒIO NET WEST HELLAS συνεργάζεται στενά με αρκετά ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα & ερευνητικά κέντρα με στόχο την βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών στις βιολογικές καλλιέργειες, την παραγωγή νέων καινοτόμων βιολογικών τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας και την εκπαίδευση των παραγωγών στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Την τρέχουσα περίοδο υλοποιεί τρία σοβαρά ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα.

lyobiofood

Συμμετέχει σε ερευνητικό έργο «Παραγωγή Αποξηραμένων Βιολογικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων Υψηλής Αξίας, Με Χρήση Καινοτόμων Εφαρμογών Λυοφιλίωσης – LyoBioFood» το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου, εγχώριας τεχνογνωσίας για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας και αυξημένου χρόνου διάθεσης, αποξηραμένων βιολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων, μέσω της δημιουργίας πιλοτικής μονάδας Κρυοξήρανσης (Lyophilization), μεσαίας δυναμικότητας.

organic-way

Συμμετέχει σε ερευνητικό έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ ΜΕ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU CAP Network και Εθνικούς πόρους και το οποίο στοχεύει μέσω της αξιοποίησης σχετικά πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων (πρόσφατα δημιουργημένα νέα Ελληνικά Υβρίδια Κολοκυθιού από το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών) στην βελτίωση της παραγωγικότητας των Ελληνικών βιολογικών κολοκυθιού, με παράλληλη μείωση της εξάρτησης των Ελληνικών αγροτικών βιολογικών εκμεταλλεύσεων από τις εισαγωγές εισαγόμενων σπόρων υβριδίων κολοκυθιού.

innogrowth

Συμμετέχει σε ερευνητικό έργο « Innogrowth – Χρήση ηλιακών συγκεντρωτών για την αύξηση της παραγωγής και την αριστοποίηση της διατροφικής αξίας καλλιεργούμενων λαχανικών στα θερμοκήπια», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU CAP Network και Εθνικούς πόρους και το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός καινοτόμου θερμοκηπίου που θα ενσωματώνει καινοτόμα τεχνολογία αιχμής και θα αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής λαχανικών (μαρούλι), ως ενδεικτικό φυτό καλλιέργειας ευρείας εφαρμογής στον Ελλαδικό χώρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο