•   Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.ΒΙΟ ΝΕΤ WEST HELLAS : Η μεγαλύτερη & ισχυρότερη ομάδα παραγωγών βιολογιών προϊόντων στην Ελλάδα. slider_img_1
  • Κύριο μέλημα μας είναι η διατήρηση των βιολογικών ισορροπιών & η επίτευξη της υγείας & της ανθεκτικότητας των φυτών & των ζώων, χωρίς την χρήση χημικών.
  • Προσφέρουμε αυθεντικά τρόφιμα με παραδοσιακές γεύσεις της Μεσογείου, χωρίς υπολείμματα Αγροχημικών, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, Ορμονών & Αντιβιοτικών
Ασφάλεια Προϊόντων

Για την ασφάλεια των προϊόντων,  συμπληρωματικά με τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους βιοκαλλιεργητές-μέλη της ομάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες  και κάτω από την επίβλεψη των γεωτεχνικών της ομάδας , γίνονται  συνεχείς αναλύσεις για υπολείμματα χημικών ουσιών, οι οποίες πραγματοποιούνται από ειδικά διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων και τα προϊόντα μας διαθέτονται στην κατανάλωση μόνον όταν διαπιστώνεται από τους εργαστηριακούς ελέγχους ότι δεν έχουν κανένα υπόλειμμα  χημικών ουσιών ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Σημαντικό ρόλο στην εγγύηση της ασφάλειας  των προϊόντων αποτελούν και οι συνεχείς έλεγχοι που πραγματοποιούνται από του οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι ελέγχουν όλες τις βιολογικές καλλιέργειες των μελών μας, καθώς και την παραγωγική διαδικασία στις μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης & συσκευασίας των προϊόντων μας, πριν μας δώσουν το ανάλογο πιστοποιητικό για την εμπορία τους.